Rólam

Magyarországon születtem, Szeged városában, szerb nemzetiségű családban. Tanulmányaimat szintén itt végeztem el, magyar nyelven. Kettős állampolgár vagyok, így Budapest és Belgrád között inga-járatban élek és dolgozom.

Huszon öt évig dolgoztam Belgrádban, egy eminens külkereskedelmi vállalatnál (a "Dinara"-nál), melynek keretén belül magyar nyelvű szaktolmács voltam, és mindazon gyárak képviselőinek tolmácsoltam és fordítottam, amelyeket a "Dinara" képviselt, mint pld. a "Rába", az "Ikarbus", a "Neobus" és sok más gyártó vállalat, melyeket a "Dinara" fogott össze. Ezek után 6 évig voltam a "Dinara" cégem magyarországi képviselője, budapesti székhellyel.

Mint szinkrón- és szaktolmács, más írásos okmányokat is fordítok, mint pld. szerződéseket, jegyzőkönyveket, különböző határozatokat, levelezéseket stb.

Magyar nyelvórákat tartok konverzációs szinten azok részére, akik magyar állampolgárság iránt érdekeltek. A Covid-19 miatt, jelenleg a nyelvórákat kizárólag Skaype-n keresztül tartom.

Danica Miletić

Szikron- és szaktolmács

Kapcsolat