O Meni

Rođena sam u Mađarskoj, u Segedinu, u srpskoj porodici. Tu sam i završila celokupno školovanje na mađarskom jeziku. Dvojni sam državljanin i živim i radim na relaciji Budimpešta –Beograd.
Dvadeset pet godina sam radila u Beogradu u eminentnoj spoljno-trgovinskoj firmi (Dinara), u okviru koje sam, kao stručni prevodilac za mađarski jezik, prevodila za fabrike Raba, Ikarbus, Zastava, Lasta, Neobus i za mnoge druge koje je Dinara zastupala, a zatim sam bila šest godina predstavnik te firme za mađarsko tržište, sa sedištem u Budimpešti.

Kao simultani i stručni prevodilac prevodim ugovore, zapisnike, zabeleške, prepiske, protokole... Dajem časove mađarskog jezika na nivou konverzacije i pripremam zainteresovane za mađarsko državljanstvo. Zbog Covid-a 19, trenutno radim isključivo putem mail-a i Skype-a.

Danica Miletić

Stručni i simultani prevodilac

Kontakt